Bài viết mới:

【Phòng chống bệnh tăng huyết áp】Giải Pháp ngăn ngừa cao huyết áp Cực Tốt của Mỹ.《Không Thuốc Tây》

Nếu chỉ số huyết áp của Bạn vẫn nằm trong ngưỡng an toàn, dưới 135/85 mmHg. Bạn lo sợ bị tăng huyết áp do thói quen và lối sống không tốt. Bộ đôi Thảo dược phòng ngừa tăng huyết áp FORBID (Nhập khẩu Mỹ) là giải pháp không thể tuyệt vời hơn. Xem Ngay »»

Xem Chi Tiết

【Huyết áp kẹp (kẹt) 】Giải Pháp giúp hạ huyết áp Cực Tốt của Mỹ.《Không Thuốc Tây》

Nếu chỉ số huyết áp của Bạn đang cao hơn 135/85 mmHg, và chênh lệch giữa huyết áp tâm thu và tâm trương dưới 30 mmHg. Bộ đôi & Bộ ba Thảo dược hạ huyết áp SOLVEN (Nhập khẩu Mỹ) là giải pháp không thể tuyệt vời hơn. Xem Ngay »»

Xem Chi Tiết

【Chỉ số lớn, Huyết áp Tâm thu cao】Giải Pháp giúp hạ huyết áp Cực Tốt của Mỹ.《Không Thuốc Tây》

Nếu chỉ số huyết áp tâm thu của Bạn (chỉ số lớn) đang cao hơn 135 mmHg. Bộ đôi & Bộ ba Thảo dược hạ huyết áp FOSTER (Nhập khẩu Mỹ) là giải pháp không thể tuyệt vời hơn. Xem Ngay »»

Xem Chi Tiết

【Chỉ số nhỏ, Huyết áp Tâm trương cao】Giải Pháp giúp hạ huyết áp Cực Tốt của Mỹ.《Không Thuốc Tây》

Nếu chỉ số huyết áp tâm trương của Bạn (chỉ số nhỏ) đang cao hơn 85 mmHg. Bộ đôi & Bộ ba Thảo dược hạ huyết áp DIATOL (Nhập khẩu Mỹ) là giải pháp không thể tuyệt vời hơn. Xem Ngay »»

Xem Chi Tiết

【Chỉ số Huyết áp lên xuống Thất Thường】Giải Pháp giúp ổn định, điều hòa huyết áp Cực Tốt của Mỹ.《Không Thuốc Tây》

Nếu chỉ số huyết áp của Bạn có lúc ổn định, có lúc không. Bộ đôi & Bộ ba Thảo dược hạ huyết áp CAMPAL (Nhập khẩu Mỹ) là giải pháp không thể tuyệt vời hơn. Xem Ngay »»

Xem Chi Tiết

【Chỉ số Huyết áp rất cao, đo trên 160/100 mmHg】Giải Pháp giúp hạ huyết áp Cực Tốt của Mỹ.《Không Thuốc Tây》

Nếu chỉ số huyết áp tâm thu của Bạn (chỉ số lớn) đang rất cao, hơn 160 mmHg, và huyết áp tâm trương (chỉ số nhỏ) đang cao hơn 100 mmHg. Bộ ba Thảo dược hạ huyết áp LEADING (Nhập khẩu Mỹ) là giải pháp không thể tuyệt vời hơn. Xem Ngay »»

Xem Chi Tiết

【Chỉ số Huyết áp cao, đo trên 135/85 mmHg】Giải Pháp giúp hạ huyết áp Cực Tốt của Mỹ.《Không Thuốc Tây》

Nếu chỉ số huyết áp tâm thu của Bạn (chỉ số lớn) đang cao hơn 135 mmHg, và huyết áp tâm trương (chỉ số nhỏ) đang cao hơn 85 mmHg. Bộ đôi & Bộ ba Thảo dược hạ huyết áp FLORID (Nhập khẩu Mỹ) là giải pháp không thể tuyệt vời hơn. Xem Ngay »»

Xem Chi Tiết