Bài viết mới:

[Bộ Hoàn Hảo] Bộ Ba Thảo Dược SENSILIC, Ổn Định, Điều Hòa Huyết Áp (Mỹ)

Nếu chỉ số huyết áp của Bạn lên xuống, cao thấp thất thường. Bộ Ba Thảo Dược ổn định, điều hòa huyết áp SENSILIC (Nhập khẩu Mỹ) là giải pháp không thể tuyệt vời hơn. Xem Ngay »»

Xem Chi Tiết

[Bộ Hoàn Hảo] Bộ Ba Thảo dược DALOVIN, Hỗ Trợ Chữa, Điều Trị Bệnh Tăng Huyết Áp Tâm Trương Đơn Độc (Mỹ)

Nếu chỉ số huyết áp tâm trương của Bạn (chỉ số nhỏ) đang cao hơn 90 mmHg. Bộ Ba Thảo dược hạ huyết áp tâm trương DALOVIN (Nhập khẩu Mỹ) là giải pháp không thể tuyệt vời hơn. Xem Ngay »»

Xem Chi Tiết

[Bộ Hoàn Hảo] Bộ Ba Thảo dược HILOMEC, Hỗ Trợ Chữa, Điều Trị Bệnh Huyết Áp Cao (Mỹ)

Nếu chỉ số huyết áp tâm thu của Bạn (chỉ số lớn) đang rất cao, hơn 160 mmHg, và huyết áp tâm trương (chỉ số nhỏ) đang cao hơn 100 mmHg. Bộ ba Thảo dược hạ huyết áp HILOMEC (Nhập khẩu Mỹ) là giải pháp không thể tuyệt vời hơn. Xem Ngay »»

Xem Chi Tiết

[Bộ Cơ Bản] Bộ Đôi Thảo Dược HILOMEC, Hỗ Trợ Chữa, Điều Trị Bệnh Cao Huyết Áp (Mỹ)

Nếu chỉ số huyết áp tâm thu của Bạn (chỉ số lớn) đang cao hơn 135 mmHg, và huyết áp tâm trương (chỉ số nhỏ) đang cao hơn 85 mmHg. Bộ Đôi Thảo Dược hạ huyết áp HILOMEC (Nhập khẩu Mỹ) là giải pháp không thể tuyệt vời hơn. Xem Ngay »»

Xem Chi Tiết