[Huyết áp Tâm thu cao – Tâm trương cao] Xác định chỉ số huyết áp

Chào Bạn,

Huyết áp của một người bình thường gồm 2 chỉ số: Huyết áp tâm thuHuyết áp tâm trương.

Ví dụ: 120/80 mmHg. Thì số 120 gọi là huyết áp tâm thu. Số 80 gọi là huyết áp tâm trương.

Huyết áp tâm thu bình thường dao động từ 90 – 129 mmHg.

Huyết áp tâm trương bình thường dao động từ 60 – 80 mmHg.

======

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách hạ huyết áp trong trường hợp:

** Huyết áp tâm thu cao: Tức là chỉ số đầu tiên vượt mức 130 mmHg.

** Huyết áp tâm trương cao: Tức là chỉ số thứ 2 cũng vượt mức cho phép 85 mmHg.

Để việc chữa trị bệnh cao huyết áp được chính xác và hiệu quả. Xin hỏi, huyết áp tâm thu hiện tại của Quý vị đang nằm trong mức nào trong số 6 đối tượng sau đây. Bấm chữ “Tiếp tục” để xem giải pháp điều trị tương ứng:

 

TRƯỜNG HỢP 1: Chỉ số tâm trương từ 85 – 94 mmHg

Mức huyết áp tâm thu của bạn Bấm “Tiếp tục”
Tâm thu: 130 – 139 mmHg

Tâm trương: 85 – 94 mmHg

Tiếp tục
Tâm thu: 140 – 149 mmHg

Tâm trương: 85 – 94 mmHg

Tiếp tục
Tâm thu: 150 – 159 mmHg

Tâm trương: 85 – 94 mmHg

Tiếp tục
Tâm thu: 160 – 169 mmHg

Tâm trương: 85 – 94 mmHg

Tiếp tục
Tâm thu: 170 – 179 mmHg

Tâm trương: 85 – 94 mmHg

Tiếp tục
Tâm thu: Trên 180 mmHg

Tâm trương: 85 – 94 mmHg

Tiếp tục

 

TRƯỜNG HỢP 2: Chỉ số tâm trương ≥ 95 mmHg

Mức huyết áp tâm thu của bạn Bấm “Tiếp tục”
Tâm thu: 130 – 139 mmHg

Tâm trương: Trên 95 mmHg

Tiếp tục
Tâm thu: 140 – 149 mmHg

Tâm trương: Trên 95 mmHg

Tiếp tục
Tâm thu: 150 – 159 mmHg

Tâm trương: Trên 95 mmHg

Tiếp tục
Tâm thu: 160 – 169 mmHg

Tâm trương: Trên 95 mmHg

Tiếp tục
Tâm thu: 170 – 179 mmHg

Tâm trương: Trên 95 mmHg

Tiếp tục
Tâm thu: Trên 180 mmHg

Tâm trương: Trên 95 mmHg

Tiếp tục

 

Người hướng dẫn điều trị: Nhóm Dược sĩ Lâm sàng

www.HaHuyetApCao.com