[Huyết áp Tâm thu cao – Tâm trương bình thường] Xác định chỉ số huyết áp

Chào Bạn,

Huyết áp của một người bình thường gồm 2 chỉ số: Huyết áp tâm thuHuyết áp tâm trương.

Ví dụ: 120/80 mmHg. Thì số 120 gọi là huyết áp tâm thu. Số 80 gọi là huyết áp tâm trương.

Huyết áp tâm thu bình thường dao động từ 90 – 129 mmHg.

Huyết áp tâm trương bình thường dao động từ 60 – 80 mmHg.

======

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách hạ huyết áp trong trường hợp:

** Huyết áp tâm thu cao: Tức là chỉ số đầu tiên vượt mức 130 mmHg.

** Huyết áp tâm trương bình thường: Tức là chỉ số thứ 2 vẫn nằm trong mức an toàn từ 60 – 80 mmHg.

Để việc chữa trị bệnh cao huyết áp được chính xác và hiệu quả. Xin hỏi, huyết áp tâm thu hiện tại của Quý vị đang nằm trong mức nào trong số 6 đối tượng sau đây. Bấm chữ “Tiếp tục” để xem giải pháp điều trị tương ứng:

 

Mức huyết áp tâm thu của bạn Bấm “Tiếp tục”
Từ 130 đến 139 mmHg Tiếp tục
Từ 140 đến 149 mmHg Tiếp tục
Từ 150 đến 159 mmHg Tiếp tục
Từ 160 đến 169 mmHg Tiếp tục
Từ 170 đến 179 mmHg Tiếp tục
Trên 180 mmHg Tiếp tục

 

Người hướng dẫn điều trị: Nhóm Dược sĩ Lâm sàng

www.HaHuyetApCao.com