[Huyết áp Tâm thu bình thường – Tâm trương cao] Xác định chỉ số huyết áp

Chào Bạn,

Huyết áp của một người bình thường gồm 2 chỉ số: Huyết áp tâm thuHuyết áp tâm trương.

Ví dụ: 120/80 mmHg. Thì số 120 gọi là huyết áp tâm thu. Số 80 gọi là huyết áp tâm trương.

Huyết áp tâm thu bình thường dao động từ 90 – 129 mmHg.

Huyết áp tâm trương bình thường dao động từ 60 – 80 mmHg.

======

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách hạ huyết áp trong trường hợp:

** Huyết áp tâm thu cao: Tức là chỉ số đầu tiên vẫn nằm trong mức an toàn, dưới 130 mmHg.

** Huyết áp tâm trương cao: Tức là chỉ số thứ 2 vượt mức cho phép – Trên 85 mmHg.

Để việc chữa trị bệnh cao huyết áp được chính xác và hiệu quả. Xin hỏi, huyết áp tâm trương hiện tại của Quý vị đang nằm trong mức nào trong số 2 đối tượng sau đây. Bấm chữ “Tiếp tục” để xem giải pháp điều trị tương ứng:

 

Mức huyết áp tâm trương của bạn Bấm “Tiếp tục”
Từ 85 đến 94 mmHg Tiếp tục
Trên 95 mmHg Tiếp tục

 

Người hướng dẫn điều trị: Nhóm Dược sĩ Lâm sàng

www.HaHuyetApCao.com