[Hạ huyết áp Lúc sáng sớm] Xác định chỉ số huyết áp

Chào Bạn,

Huyết áp của một người bình thường gồm 2 chỉ số: Huyết áp tâm thuHuyết áp tâm trương.

Ví dụ: 120/80 mmHg. Thì số 120 gọi là huyết áp tâm thu. Số 80 gọi là huyết áp tâm trương.

Huyết áp tâm thu bình thường dao động từ 90 – 129 mmHg.

Huyết áp tâm trương bình thường dao động từ 60 – 80 mmHg.

Nhiệm vụ của Tôi và các cộng sự của mình là giúp bạn hạ huyết áp lúc sáng sớm về mức an toàn, dưới 130/80 mmHg.

======

Để việc chữa trị bệnh cao huyết áp được chính xác và hiệu quả. Xin hỏi, huyết áp hiện tại của Quý vị đang nằm trong mức nào trong số 6 đối tượng sau đây. Bấm chữ “Xem chi tiết” để xem giải pháp điều trị tương ứng:

 

Mức huyết áp tâm thu 130 mmHg Bấm “Xem chi tiết”
Tâm thu: Từ 130 đến 139 mmHg

Tâm trương: Từ 85 đến 94 mmHg

Xem chi tiết
Tâm thu: Từ 130 đến 139 mmHg

Tâm trương: Từ 95 đến 115 mmHg

Xem chi tiết

 

Mức huyết áp tâm thu 140 mmHg Bấm “Xem chi tiết”
Tâm thu: Từ 140 đến 149 mmHg

Tâm trương: Từ 85 đến 94 mmHg

Xem chi tiết
Tâm thu: Từ 140 đến 149 mmHg

Tâm trương: Từ 95 đến 125 mmHg

Xem chi tiết

 

Mức huyết áp tâm thu 150 mmHg Bấm “Xem chi tiết”
Tâm thu: Từ 150 đến 159 mmHg

Tâm trương: Từ 85 đến 94 mmHg

Xem chi tiết
Tâm thu: Từ 150 đến 159 mmHg

Tâm trương: Từ 95 đến 130 mmHg

Xem chi tiết

 

Mức huyết áp tâm thu 160 mmHg Bấm “Xem chi tiết”
Tâm thu: Từ 160 đến 169 mmHg

Tâm trương: Từ 85 đến 94 mmHg

Xem chi tiết
Tâm thu: Từ 160 đến 169 mmHg

Tâm trương: Từ 95 đến 130 mmHg

Xem chi tiết

 

Mức huyết áp tâm thu 170 mmHg Bấm “Xem chi tiết”
Tâm thu: Từ 170 đến 179 mmHg

Tâm trương: Từ 85 đến 94 mmHg

Xem chi tiết
Tâm thu: Từ 170 đến 179 mmHg

Tâm trương: Từ 95 đến 130 mmHg

Xem chi tiết

 

Mức huyết áp tâm thu 180 mmHg Bấm “Xem chi tiết”
Tâm thu: Từ 180 đến 220 mmHg

Tâm trương: Từ 85 đến 94 mmHg

Xem chi tiết
Tâm thu: Từ 180 đến 220 mmHg

Tâm trương: Từ 95 đến 140 mmHg

Xem chi tiết

 

Người hướng dẫn điều trị: Nhóm Dược sĩ Lâm sàng

www.HaHuyetApCao.com